Accés a internet

El Telecentre ofereix connectivitat a Internet a alta velocitat per dur a terme activitats quotidianes: relacionar-nos amb els amics i la família, trobar feina, estudiar, fer tràmits, informar-nos o fer activitats d’oci. La societat de la informació ja forma part de les nostra realitat més propera i garantir-ne l’accés a tothom és garantir la igualtat d’oportunitats.

En el món digital actual, on les TIC (Tecnologies de la Iinformació i la Comunicació) juguen cada cop un paper més important, el Telecentre és imprescindible per evitar la fractura digital que existeix en les generacions d’edat més avançada.

A les nostres instal·lacions podràs realitzar qualsevol tasca relacionada amb les TIC i amb la supervisió i assessorament en tot moment del tècnic del Telecentre (Dinamitzador).  

¬ Ordinadors de l'aula d'accés a internet.

Imprimeix

Sky Bet by bettingy.com